Formand og teaterleder Telefon 2064 4925

Kunstnerisk Leder

Økonomi ansvarlig

Markedsførings ansvarlig

Personale ansvarlig